نام مدرسه : شهيدقاضي طباطبائي (1)
استان : اردبيل
شهر : اردبيل ناحيه 2
امتیاز : 33010

ورود به سایت مدرسه

نام مدرسه : خديجه كبري
استان : بوشهر
شهر : بندرريگ
امتیاز : 33010

ورود به سایت مدرسه

نام مدرسه : فضيلت
استان : کرمان
شهر : راور
امتیاز : 33010

ورود به سایت مدرسه

100 مدرسه برتر

آمار کلی

  • مدارس فعال ( ۲۹۹۵۹ )
  • دانش آموزان ( ۲۸۴۶۰۰۵ )
  • معلمین ( ۸۳۱۴۰۹ )
  • والدین ( ۵۷۳۸ )
  • مدیران مجتمع ( ۵۹۶۹ )
  • مدیران مدرسه ( ۲۹۹۵۹ )

آمار بازدید 10 روز گذشته

نام

نام خانوادگی

سمت

اطلاعات تماس

کد امنیتی*

پیام*

تایید هویت مدیر

برای ورود به سامانه

تایید هویت مدیر

برای ورود به سامانه

تایید هویت معلم

برای ورود به سامانه

تایید هویت والدین

برای ورود به سامانه

تایید هویت دانش آموز

برای ورود به سامانه

ok